Home Aviso Legal
Últimas Ofertas - Novidades
30 ANIVERSARIO
07 de Xaneiro de 2014
30 ANIVERSARIO
There are no translations available. Carnicería Ramirás comienza este 2014 celebrando su "30 ANIVERSARIO".  Lo primero es agradecerle a todos...
Dámoslle a benvida a
Conscientes das novas necesidades e esixencias dos nosos clientes, dámoslle a benvida á nosa recente web. Pero o xiro da empresa vai moito máis alá,...
Aviso legal PDF Imprimir Correo-e

Carnicería Ramirás,  con correo electrónico Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo e número de teléfono 988 431 099, pretende a través da web www.carniceriaramiras.es facilitar o coñecemento do establecemento Carnicería Ramirás e os servizos que presta ao público en xeral. Carnicería Ramirás resérvase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen previo aviso, modificacións da información contida na súa web.

O acceso ao sitio web Carnicería Ramirás implica a aceptación das condicións xerais de uso e o usuario comprométese non a utilizar o sitio web e os servizos ofrecidos na mesma para a realización de actividades contrarias á lei.

Carnicería Ramirás non se responsabiliza das consecuencias, danos ou prexuízos que se deriven do acceso á súa web, do uso que se faga da información que contén ou do acceso a outras materias en Internet que se faga a través das súas enlaces.

Propiedade intelectual da web

Todos os dereitos de explotación están reservados. Os dereitos de propiedade intelectual sobre a web, deseño gráfico e códigos, son titularidade de Carnicería Ramirás.

Corresponde a devandita empresa o exercicio exclusivo dos dereitos de explotación dos mesmos en calquera forma e, en especial, os dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación.

Condicións para a reprodución parcial

• Que se cite expresamente como fonte de información.
• Que se realice con ánimo de obter a información contida e non con propósito comercial nin para uso distinto do individual ou privado.
• Que ningún contido incluído nesta web sexa modificado de forma algunha.
• Que ningún elemento dispoñible nesta web sexa utilizado, copiado ou distribuído separadamente do texto ou resto de contidos que o acompañan.
• Que sexa comunicado previamente, por escrito e de xeito fehaciente, a Carnicería Ramirás e á súa vez, obtéñase a autorización certificada da empresa para devandita reprodución.
• Que os elementos reproducidos non vaian ser cedidos posteriormente a terceiros ou se instalen nun servidor conectado a Internet ou a unha rede local.

Responsabilidade sobre os enlaces

A función de enlácelos que aparecen nesta páxina ten só finalidade informativa. Carnicería Ramirás rexeita a responsabilidade sobre a información contida en devanditas páxinas web. As eventuais referencias que se realicen na web de Carnicería Ramirás a calquera produto, servizo, proceso, enlace, hipertexto ou calquera outra información utilizando a marca, o nome comercial ou o fabricante ou subministrador, que sexan de titularidade de terceiros non constitúe ou implica respaldo, patrocinio ou recomendación por parte de Carnicería Ramirás.

Responsabilidade sobre seguridade

Carnicería Ramirás non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se puidesen producir polo feito de utilizar versións de navegadores non actualizadas, ou das consecuencias que se puidesen derivar do mal funcionamento do navegador, xa sexa por configuración inadecuada, presenza de virus informáticos ou calquera outra causa allea a Carnicería Ramirás.

Responsabilidade dos contidos da web

Carnicería Ramirás rexeita a responsabilidade que se derive da mala utilización dos contidos e resérvase o dereito a actualizalos cando queira, a eliminalos, limitalos ou impedir o acceso a eles, de xeito temporal ou definitiva.
• Carnicería Ramirás rexeita a responsabilidade sobre calquera información non contida nestas páxinas web e, xa que logo, non elaborada por Carnicería Ramirás ou non publicada co seu nome.
• Carnicería Ramirás non se responsabiliza das posibles discrepancias que poidan xurdir entre a versión dos seus documentos impresos e a versión electrónica dos mesmos publicados na súa páxina web.
• Carnicería Ramirás non se responsabiliza do uso que os menores fagan da web. Carnicería Ramirás non é responsable de que os contidos da web poidan ferir a sensibilidade dos menores. É responsabilidade dos pais asegurarse do correcto uso dunha ferramenta como Internet e acompañar aos menores nas súas sesións.

Confidencialidade dos datos

O acceso ao sitio web de Carnicería Ramirás non supón para o usuario a obrigación de facilitar información algunha, no entanto no caso de que decida facelo por calquera medio dispoñible na web o responsable do mesmo infórmalle que, en cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal os datos facilitados a través do formulario de contacto, a través da dirección de correo electrónico ou chamando ao teléfono que se facilita, serán tratados por Carnicería Ramirás, como responsable do ficheiro, no ámbito comercial e serán tratados e incorporados ao ficheiro XESTIÓN cuxa finalidade é a xestión de clientes e da propia empresa. O titular dos datos, responsable da súa exactitude e posta ao día, recoñece que son adecuados, pertinentes e non excesivos. No tratamento de datos de carácter persoal realizado non se contemplan comunicacións de datos, salvo para o cumprimento das obrigacións legalmente establecidas e as directamente relacionadas coa prestación do servizo. O titular dos datos pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación ante o responsable do ficheiro na dirección Av. Francisco González Rey, 6, 32800 Celanova (Ourense). No caso de que os datos non sexan fornecidos directamente polo interesado, quen os facilite ha de cumprir as obrigacións relativas ao deber de información nos termos anteriormente expostos e obter cantos consentimentos sexan necesarios para o tratamento por parte do responsable de ficheiro.

De acordo co establecido na Lei, Carnicería Ramirás, así como o persoal ao seu cargo, comprométese ao cumprimento da obrigación de segredo dos datos de carácter persoal, do seu deber de gardalos e adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta en todo momento do estado da tecnoloxía.

Accesibilidade da web

Un dos obxectivos da web de Carnicería Ramirás é evitar a infoexclusión e promover a accesibilidade co fin de alcanzar a universalización da información. Existen usuarios con minusvalías físicas, problemas de conexión ou que utilizan antigos navegadores que teñen problemas de visualización dos contidos. Consciente da importancia que ten o facilitar o acceso a Internet a todos os usuarios, Carnicería Ramirás adaptou a presentación dos seus contidos á nova lexislación.

Para realizar esta adaptación seguíronse as normas que establece a Web Accessibility Initiative (WAI), iniciativa do World Wide Web Consortium (W3C) e cuxo obxectivo é conseguir que as webs sexan máis accesibles para todos os usuarios:

• aplicáronse as recomendacións para a prioridade AA de WAI.
• seguíronse os estándares da W3C sobre html e estilos.

Ademais o website someteuse á validación do TAW.

valid-css2valid-xhtml10wcag1AA